Matematyczne plakaty

Matematyczne plakaty

Czy matematyka to tylko rozwiązywanie zadań, zapisywanie działań, nauka tabliczki
mnożenia i dzielenia…Okazuje się, że nie. Klasy 5a, 6a i 6b udowodniły, że matematyka jest też
ciekawą i niezwykłą zabawą. Uczniowie tych klas stworzyli plakaty matematyczne na różne tematy, co nie było łatwym zadaniem. Klasa: 5a – „Właściwości czworokątów”; 6a – „Liczby dodatnie i ujemne”; 6b- „Wyrażenia algebraiczne”. Powstały bardzo ciekawe i niezwykłe prace, które przybliżają każdy z tych tematów.

Alina Andruszkiewicz