Mazowieckie konkursy kuratoryjne – 2017/2018

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
udostępnione zostały informacje na temat tegorocznych konkursów kuratoryjnych organizowanych dla szkół województwa mazowieckiego.
Zachęcamy do udziału!

Załączniki:

Zarządzenie 54 (pdf)
Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego (pdf)
Regulamin konkursów (pdf)
Harmonogram (pdf)
Zgoda rodziców / opiekunów (doc)

Konkursy przeprowadzane są na terenie szkoły dla uczniów, którzy dostarczą zgodę rodziców.