Mikołajki w świetlicy

W świetlicy już grudniem żyjemy
i Mikołaja wyczekujemy…
I choć 6 grudnia Mikołajki obchodzimy
to już portrety szykujemy.

p. Irena Sznabel
p. Katarzyna Płaskocińska