„Moja mała Ojczyzna” w ramach projektu „Najmłodsza Akademia Językowa” w kl. 1a

W bieżącym roku szkolnym klasy 1a i 1c przystąpiły do kolejnej edycji stołecznego  projektu „Najmłodsza Akademia Językowa” pod patronatem Wydziału Polonistyki UW, w ramach którego prowadzone są warsztaty kształtujące kompetencje językowe.
We wtorek – 8.11. w klasie 1a odbyły się pierwsze zajęcia o Warszawie – „Moja mała Ojczyzna”.