Moje symbole narodowe

Spotkaliśmy się w świetlicy po uroczystościach związanych z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzieci wymieniły najważniejsze symbole identyfikujące nasz kraj jak: godło, flaga i hymn narodowy.
Wykonując godło Polski, dzieci uświadamiały sobie, jaką wartością jest Ojczyzna i ich do niej przynależność. Wykonanie herbu stolicy Polski poprzedziliśmy zapoznaniem się z legendą o Warsie i Sawie. Zaśpiewaliśmy także Hymn Polski oraz przypomnieliśmy sobie, jak mamy zachowywać się, gdy go wykonujemy lub słyszymy.
Za najstaranniej wykonane prace dzieci otrzymały nagrody związane z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

p. K. Płaskocińska
p. Bożena Gaweł