NIESTRASZSZNE… LEKCJE W KLASACH MŁODSZYCH

W dniach 26-28.09.2018 uczniowie klas 1-2 omawiali tematy związane z bezpieczeństwem na drogach. Poznali zasady przechodzenia przez jezdnię, numery telefonów alarmowych, rodzaje znaków drogowych itp.

Podsumowaniem naszych działań były zajęcia przeprowadzone w oparciu o materiały PZU o „Niestraszkowych odblaskach”, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci na drodze przez zaopatrzenie ich w odblaski.

Każdy uczeń otrzymał wesoły i ważny odblask.

Nasi najmłodsi stali się świadomymi i bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego.
Zdjęcia z lekcji kolejnych klas

p. Zofia Oryga