Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  • 04.09.2017r.                             inauguracja roku szkolnego
  • 23.12.2017r. – 31.12.2017r.       zimowa przerwa świąteczna
  • 15.01.2018r. – 28.01.2018r.     ferie zimowe
  • 29.03.2018r. – 03.04.2018r.   wiosenna przerwa świąteczna
  • 18.04.2018r. godz. 900           egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych
  • 19.04.2018r. godz. 900           egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • 20.04.2018r. godz. 900           egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego
  • 22.06.2018r.                             zakończenie roku szkolnego
  • 23.06.2018r. – 31.08.2018r.    ferie letnie

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w r. szk. 2017/2018 (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649): 18, 19, 20.04.2018r., 30.04.2018r., 2.05.2018r., 4.05.2018r. i 01.06.2018r.