Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Specjaliści pracują w pokoju nr 108 (I piętro)
kontakt tel. 517 207 823

  • Zasady udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej

ZASADY_PPP_SP373 (plik pdf)

 – Profilaktyka

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
czas zdalnej nauki jest trudny dla wszystkich, najbardziej dla nastolatków. Dlatego z myślą o nas wszystkich przygotowana została ulotka z informacjami na temat dostępnej pomocy. Prosimy o zapoznanie się.

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna dla uczniów i rodziców w SP373(pdf)

Warszawa, dnia 26.02.2021

  • Informacje dla rodziców

RODZICE WOBEC ZAGROŻEŃ SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Gdzie szukać pomocy?

  • Antynarkotykowy telefon zaufania – 801 199 990 (czynny codziennie w godz. 16—21)
  • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa – www.narkomania.org.pl

Polecamy zapoznanie się materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: kbpn.gov.pl

Polecamy zapoznanie się materiałami dotyczącymi problemu uzależnienia od alkoholu na stronach internetowych:

Przydatne adresy i pliki pdf

Depresja – Depresja – Broszura dla Rodziców

  • Informacje dla uczniów

 Przydatne adresy: Telefony zaufania dla młodzieży w Warszawie

 

  • Przepisy prawne

NIELETNI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

Załącznik – Konsekwencje wynikające z naruszania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: Konsekwencje_prawne_wynikające_z_naruszania_przepisów_plik pdf