Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W szkole zatrudnieni są pedagog i psycholog.
Specjaliści pracują w pokoju nr 108 (I piętro)
kontakt tel. 517 207 823

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 373

Rok Szkolny 2020/2021

PEDAGOG
Anna Ratajczyk
PSYCHOLOG Magdalena Lisiak
poniedziałek 08.00 –13.30 08.00 – 13.30
wtorek 07.45 – 13.15 10.00 –14.00
środa 11.30 – 15.30 09.00 – 10.00
i 11.00-15.00
czwartek 09.00 – 13.00 11.00 –13.00
i 14.00 – 15.30
piątek 09.00 –10.00
i 11.00-13.00
11.30 – 14.30

 

  • Zasady udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej

ZASADY_PPP_SP373 (plik pdf)

 – Profilaktyka

 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
czas zdalnej nauki jest trudny dla wszystkich, najbardziej dla nastolatków. Dlatego z myślą o nas wszystkich przygotowana została ulotka z informacjami na temat dostępnej pomocy. Prosimy o zapoznanie się.

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna dla uczniów i rodziców w SP373(pdf)

Warszawa, dnia 26.02.2021

 

  • Informacje dla rodziców

RODZICE WOBEC ZAGROŻEŃ SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Gdzie szukać pomocy?

  • Antynarkotykowy telefon zaufania – 801 199 990 (czynny codziennie w godz. 16—21)
  • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa – www.narkomania.org.pl

Polecamy zapoznanie się materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: kbpn.gov.pl

Polecamy zapoznanie się materiałami dotyczącymi problemu uzależnienia od alkoholu na stronach internetowych:

Przydatne adresy i pliki pdf

Depresja – Depresja – Broszura dla Rodziców

  • Informacje dla uczniów

 Przydatne adresy: Telefony zaufania dla młodzieży w Warszawie

 

  • Przepisy prawne

NIELETNI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

Załącznik – Konsekwencje wynikające z naruszania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: Konsekwencje_prawne_wynikające_z_naruszania_przepisów_plik pdf