Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W szkole zatrudnieni są pedagog i psycholog.
Specjaliści pracują w pokoju nr 108 (I piętro)
kontakt tel. 517 207 823

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Pedagog
Anna Ratajczyk
08.00–13.00 08.00–13.00 08.00-15.30 11.00–12.30
13.30–14.00
08.00–13.30
Psycholog
Magdalena Lisiak
10.30-14.30 10.30–15.30 10.00–15.30 08.00-13.00 08.00–13.30

 

  • Zasady udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej

ZASADY_PPP_SP373 (plik pdf)

 – Profilaktyka

  • Informacje dla rodziców

RODZICE WOBEC ZAGROŻEŃ SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Gdzie szukać pomocy?

  • Antynarkotykowy telefon zaufania – 801 199 990 (czynny codziennie w godz. 16—21)
  • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa – www.narkomania.org.pl

Polecamy zapoznanie się materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: kbpn.gov.pl

Polecamy zapoznanie się materiałami dotyczącymi problemu uzależnienia od alkoholu na stronach internetowych:

Przydatne adresy i pliki pdf

 

  • Informacje dla uczniów

 Przydatne adresy

Telefony zaufania dla młodzieży w Warszawie

 

  • Przepisy prawne

NIELETNI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

Załącznik – Konsekwencje wynikające z naruszania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: Konsekwencje_prawne_wynikające_z_naruszania_przepisów_plik pdf


Szanowi Rodzice,
Przekazujemy informację dotyczącą warsztatów:

Stowarzyszenie Ingenium realizuje projekt pomocy terapeutycznej dla dzieci, młodzieży, rodziców mieszkających w dzielnicy Praga Południe. Projekt współfinansowany jest przez Urząd m.st. Warszawa, Dzielnica Praga Południe.

WARSZTATY DLA RODZICÓW DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE

ulotka_duża_ppp2018

p. Magdalena Lisiak
Warszawa,, dnia 1 września 2018 roku.