TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2017/2018

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 373 W WARSZAWIE

w roku szkolnym 2017/2018

Zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:30 i trwają do 19:30.

 • 28.08.2017r. zebranie z rodzicami oddziału zerowego
 • 06.09.2017r.zebranie z rodzicami uczniów – wszystkie klasy
 • 11.10.2017r.zebranie/ dzień otwarty
 • 08.11.2017r. zebranie z rodzicami
 • 06.12.2017r.zebranie/ dzień otwarty – informacje o zagrożeniach
 • 31.01.2018r.zebranie semestralne
 • 21.02.2018r.zebranie informacyjne dla kandydatów do klas I, IV i VII  w r. szk. 2018/2019
 • 21.03.2018r.zebranie/ dzień otwarty – w klasach III procedury egzaminu
 • 25.04.2018r. zebranie z rodzicami
 • 16.05.2018r.zebranie/ dzień otwarty – informacje o zagrożeniach
 • 06.06.2018r.zebranie z rodzicami – informacje o ocenach przewidywanych