Oddziały gimnazjalne

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 373 w Warszawie uczą się uczniowie w 12-u oddziałach gimnazjalnych – klasy drugie i trzecie. Na każdym poziomie są to trzy oddziały dwujęzyczne i trzy oddziały ogólne.

Tematyka projektów przewidzianych do realizacji przez uczniów klas drugich (pdf):

TEMATY_PROJEKTÓW_EDUKACYJNYCH_W_ROKU_SZKOLNYM_2017/18