Konkursy – gimnazjum

ZARZĄDZENIE Nr 58 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 4 września 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych

Przed zgłoszeniem się do konkursu zarówno uczniowie jak i rodzice powinni zapoznać się z regulaminem konkursu:
https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2019/gim/Regulamin/regulamin_konkursow_G.pdf
Uczeń zdecydowany na udział w konkursie musi przynieść do szkoły wypełnioną I podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na udział w konkursie. Formularz zgody można pobrać pod adresem: https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2019/gim/Harmongramy/Zalacznik_2_konkursy_przedmiotowe_Zgoda_rodzicow_opiekunow_1.pdf

Konkursy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie:
https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2019/gim/Harmongramy/Zalacznik_1_Harmonogram__G__nowy.pdf
Na stronie pod adresem:
https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=470
można znaleźć zakres merytoryczny konkursu z każdego przedmiotu wymienionego w Zarządzeniu nr 58.

 

Informacje o konkursach zamieszczone we wpisach w aktualnościach:

http://sp373.srv.pl/category/konkursy/