Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne

– zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się w godz. 7.00-17.00;
– zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 8.00-13.00, w pozostałych godz. są to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze;
– w oddziale przedszkolnym prowadzone są również zajęcia ruchowo-muzyczne.

p. Alina Andruszkiewicz


RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

7.00 – 8.00 – własna aktywność dzieci, zajęcia i zabawy wspierające oraz stymulujące ich rozwój, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, praca indywidualna, zabawy logopedyczne;

8.00 – 8.30 – zajęcia z religii, zabawy ruchowe i poranne ćwiczenia gimnastyczne, czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania;

8.30 – 9.00 – śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie  posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się, wdrażanie do czynności  higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania;

9.00 – 10.15 – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: tworzenie sytuacji edukacyjnych w grupach i małych zespołach, twórcza aktywność dzieci, zajęcia językowe, plastyczne, umuzykalniające, zabawy integracyjne, matematyczne, ruchowe, orientacyjno – porządkowe;

10.15 – 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy terenowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

11.30 – 12.00 – powrót do szkoły, czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku

12.00 – 12.30 – obiad, wyrabiane u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole.

12.30 – 17.00:

  • różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań.
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.
  • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.
  • zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.
  • rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia opracowała pani Katarzyna Rachoń