Olszynka Grochowska

Dnia 24 listopada poczet sztandarowy uczestniczył wraz z opiekunem w kolejnym wydarzeniu wpisującym się w kalendarz obchodów 100-lecia niepodległości. Uroczystość związana z 188 rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego pod pomnikiem Bitwy Grochowskiej 1831 na Olszynce Grochowskiej.

p. Tomasz Litwiniuk – dziękujemy za zdjęcia pocztu