OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 373 informuje Rodziców dzieci korzystających z obiadów, że nie należy wnosić opłat za obiady za miesiąc kwiecień 2020. Jeśli wznowimy normalną pracę szkoły, wykorzystamy pieniądze, których nie wydaliśmy w marcu br.