Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

LIDII SKUZY

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Nauczyciele byłej Szkoły Podstawowej nr 15 w Warszawie.