Pamiętnik

Pandemia koronawirusa to czas zupełnie niecodzienny dla nas wszystkich. Musieliśmy zmienić codzienne funkcjonowanie, przeorganizować naukę i czas poświęcony na zabawę. Ten niecodzienny czas warto opisać na kartkach pamiętnika. Zachęcam do opisania, jak wygląda obecnie Wasz dzień, nauka online, kontakty z bliskimi i znajomymi, jakie są Wasze rozrywki. Ważne są także Wasze refleksje i przemyślenia dotyczące otaczającego nas świata w tym niezwykłym czasie. Zróbcie też rysunki obrazujące życie naszego społeczeństwa w tym wyjątkowym okresie. Samodzielnie wykonane rysunki, choćby były to jedynie niewielkie szkice, po latach będą bardzo cennym i wzruszającym uzupełnieniem zapisów.

Życzę powodzenia,

Maria Sikora