Pieniądze, pieniądze, pieniądze… 2018-06-14

14 czerwca klasa IVa odbyła wycieczkę do Mennicy Polskiej. Początki mennicy sięgają reformy monetarnej przeprowadzonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1766 roku

Mennica Polska produkuje monety, medale, odznaki dla policji i straży. Jest jedynym producentem monet kolekcjonerskich Narodowego Banku Polskiego. Mennica produkuje monety również dla zagranicznych emitentów i banków centralnych, np. monety obiegowe dla Dominikany, Armenii i Ukrainy, a monety kolekcjonerskie dla Armenii, Białorusi, Ukrainy i Cypru.

Uczniowie zobaczyli produkcję monet, dotykali jeszcze ciepłych 2 groszówek. Wycieczka była bardzo ciekawa, dostarczyła wielu wrażeń i wiadomości o produkcji monet w Polsce.

p. Dorota Fajdek