Pierwszy dzień wiosny w klasach 1-3 – 21.03.

21.03. uczniowie klas 1-3 hucznie świętowali przyjście WIOSNY!
Były radosne wiersze i piosenki,? marzanny i gaiki, kąciki przyrody pełne wiosennych kwiatów i wierzbowych gałązek. Sale lekcyjne ozdobiły prace plastyczne dzieci.
…no i jak tu nie kochać wiosny…?