Podsumowanie akcji „Lato w mieście 2018”

Akcja „Lato w Mieście 2018” w Szkole Podstawowej 373 w Warszawie przy ul. Angorskiej trwała w dniach 13.08-31.08.2018 w godzinach 7.00 – 17.00. Wpłynęło 105 kart zgłoszeniowych, uczęszczało 5 uczniów z orzeczeniem. Posiłki wydawane były w godzinach 12.00 – 14.00. Zostały przeprowadzone zajęcia z nauczycielami takie jak: integracyjne, profilaktyczne, sportowe, plastyczne, ruchowe, konstrukcyjne, muzyczno-relaksacyjne. Dzieci miały możliwość aktywnie uczestniczyć również w zajęciach poza szkołą: wokalno-muzycznych, tanecznych, komputerowych, kreatywnych, zręcznościowych, grach planszowych oraz manualnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia lepienia z lukru, a także zawody sportowe. Uczestnicy wzięli udział w wycieczkach do Ogrodu Zoologicznego, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Warszawy, Łazienek Królewskich, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Drukarstwa, Farmacji oraz Muzeum Warszawskiej Pragi. Dzieci miały również okazję do udziału w zajęciach ratowniczych. Uczniowie uczestniczyli także w seansach filmowych w pobliskim ognisku pracy pozaszkolnej. Oglądały również przedstawienie teatru lalkowego i brały udział w warsztatach lalkowych. Ponadto wzięły udział w warsztatach archeologicznych. Zapewnioną miały aktywność ruchową zarówno na powietrzu, jak i w sali gimnastycznej, mając również do dyspozycji stoły do tenisa. Uczestniczyły także w zajęciach w Kręgielni i na pływalni „Szuwarek”. Odbyło się także spotkanie z policjantami na temat: „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Na zakończenie na wszystkich uczestników akcji „Lato w Mieście 2018” czekała niespodzianka w postaci waty cukrowej. Wszystkim dzieciom i nauczycielom życzymy udanego roku szkolnego 2018/2019 oraz samych sukcesów.

Koordynator akcji
Marzena Mikos