Prezydium Rady Rodziców – 2021/2022

Nowo zawiązana w roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców, wybrała w dniu 08.09.2021r. do swojego Prezydium następujące osoby:

Agnieszka Bodecka – Przewodniczący
Paweł Kotowski – Zastępca przewodniczącego
Agnieszka Śmigasiewicz – Sekretarz
Krzysztof Mogielski – Skarbnik

Rada Rodziców powołała Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
Kamil Sawicki
Marta Mężyńska Lubiejewska
Magdalena Szenk