PROBLEM DELIKATNEJ NATURY

Wszawica jest istotnym problemem higienicznym, zwłaszcza w placówce ogólnodostępnej. W walce z tym problemem niezbędna jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły. Obejmuje ona systematyczną akcję oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci, rodziców i pracowników. W przypadku zaistnienia problemu konieczne jest podjęcie przez wszystkich konkretnych działań opisanych w „Procedurze postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy w szkole” – dostępnej w zakładce z dokumentami szkoły.

Temat poruszaliśmy już na początku roku szkolnego na naszej stronie:
http://sp373.srv.pl/dzialania-profilaktyczne/