Procedura postępowania w związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa

Procedura postępowania w związku z ryzykiem koronawirusa
w Szkole Podstawowej nr 373
– dotyczy uczniów i pracowników

  1. Środki higieny

1) Należy unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy chorób układu oddechowego, takie jak kaszel i kichanie.

2) Przestrzegać samemu i uczyć innych tzw. ,,etykiety kaszlu” czyli zasłaniania w trakcie kaszlu czy kichania nosa i ust, najlepiej chusteczką jednorazową lub przedramieniem.

3) Często myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund według zalecanej przez SANEPID instrukcji.

4) Używać do dodatkowej higieny rąk żelu antybakteryjnego lub chusteczek jednorazowych z dodatkiem alkoholu.

5) Unikać dotykania oczu, nosa lub ust rękami.

6) Unikać dzielenia się jedzeniem, piciem i naczyniami.

7) Unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami (np. przytulanie) .

8) Regularnie czyścić i dezynfekować używane przedmioty i powierzchnie.

 

2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów

1) W przypadku występowania takich objawów jak: katar, kaszel, kichanie, temperatura – uczniowie i pracownicy szkoły powinni pozostać w domu do czasu ustąpienia infekcji.

2) W opisanym w punkcie 1 przypadku należy telefonicznie powiadomić SANEPID, który zadecyduje co należy robić dalej. Równolegle należy powiadomić szkołę za pośrednictwem Librusa lub telefonicznie. Ważne jest, by poinformować czy w czasie ostatnich dwóch tygodni przebywało się w kraju, gdzie występują potwierdzone przypadki koronawirusa.

3) W przypadku kwarantanny domowej należy codziennie mierzyć temperaturę i obserwować zmiany samopoczucia. Jeśli stan chorego się pogarsza należy ponownie skontaktować się z SANEPID-em i/lub udać się do szpitala zakaźnego przy ul. Wolskiej.

4) Po otrzymaniu powiadomienia od pracownika lub rodziców ucznia o wystąpieniu objawów wymienionych w punkcie 1 szkoła kontaktuje się z SANEPID-em i podejmuje działania przez niego wskazane.

5) Decyzję o zamknięciu szkoły podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em i organem prowadzącym.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Spychała