Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych- harmonogram dla rodziców

Przekazujemy wiadomość z Biura Edukacji:

Szanowni Państwo,

w związku z ponownym uruchomieniem dla rodziców systemu rekrutacyjnego bardzo proszę, aby przedszkola/szkoły zatwierdziły w systemie wszystkie wnioski, które zostały już sprawdzone.

W nowym harmonogramie rekrutacji uwzględniono możliwość dokonywania korekty we wnioskach już złożonych i zatwierdzonych – jednak korekta będzie dokonywana przez przedszkole/szkołę.

Zapis w harmonogramie:
„W celu skorygowania lub uzupełniania danych we wnioskach już zatwierdzonych, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie”.

W załączeniu przesyłam nowy harmonogram rekrutacji dla rodziców – pliki pdf:

Nowy Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021

Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021

Z poważaniem
Katarzyna Zielińska
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Edukacji (BE)