Rada Rodziców – Fundacja

Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców SP 373 poszukuje rodziców, którzy chcą się zaangażować w tworzenie w naszej Szkole fundacji. Celem statutowym fundacji byłoby wspieranie Szkoły w działaniach edukacyjnych, niezbędnych inwestycjach i rozwoju uczniów. Fundacja koordynowałaby zajęcia dodatkowe organizowane na terenie Szkoły, organizowała kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty i inne zajęcia, warsztaty i spotkania, tak niezbędne w edukacji i rozwijaniu pasji naszych dzieci.
Do powierzenia są zarówno stanowiska w zarządzie jak i radzie fundacji.
Szukamy w szczególności osób z wykształceniem prawniczym, księgowym, administracyjnym oraz osób z biegłością w organizacji i koordynacji. Szukamy osób, które mogą się z nami podzielić kontaktami do firm organizujących zajęcia lub same chcą takie zajęcia zorganizować na terenie szkoły.
Zajęcia te wypełnią wolny czas po lekcjach lub przed (w zależności od dostępności sal), a jednocześnie zapewnią zaspokojenie potrzeb dydaktycznych i ogólnorozwojowych dzieci, w czasie kiedy ich rodzice są w pracy.
Dzięki temu nie będzie konieczności wożenia dzieci na kolejne zajęcia po szkole.
Przy bogatej ofercie zajęć nie będzie potrzeby wydawania pieniędzy na korepetycje i organizowania dzieciom zajęć poza Szkołą. Liczymy na Wasze zaangażowanie!
To rodzice są motorem napędowym Fundacji.

Z pozdrowieniami,
Rada Rodziców