Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020

04.09.2019r zawiązała się nowa Rada w składzie:
Przewodniczący – Krzysztof Mogielski
Wiceprzewodnicząca – Anna Bagińska
Skarbnik – Agnieszka Bieńkowska
Sekretarz – Magdalena Tolak