Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Skład Prezydium

Przewodnicząca: Agnieszka Bodecka

Skarbnik: Krzysztof Mogielski

Sekretarz: Magdalena Szenk

Kontakt

NR Konta

NR Konta Rady Rodziców: Santander Bank:

98 1090 1883 0000 0005 0600 1924

Składka w wysokości 150 zł rocznie od dziecka