RAMOWY PLAN DNIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

7:30-8:30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualne z dzieckiem, czynności higieniczne, mycie i dezynfekcja rąk.

8:30-9:00 Śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

9:00-11:30 Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową, aktywność twórcza dziecka (plastyczna, muzyczna, ruchowa). Pobyt na świeżym powietrzu-zabawy dowolne lub inspirowane przez nauczyciela, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, czynności higieniczne, mycie i dezynfekcja rąk.

12:00-12:30 Obiad – zupa i II danie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

12:30- 13.00 Odpoczynek (słuchanie bajek, opowiadań, wierszy, muzyki relaksacyjnej).

13:00-14:00 Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zabawy teatralne, tematyczne, ruchowe, inne wg zainteresowań dzieci, zabawy swobodne, wyjście na szkolny plac zabaw lub boisko szkolne, czynności higieniczne, mycie i dezynfekcja rąk.

14:30-15:00 Podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po posiłku.

15:00- 16:30 Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, aktywności własna dzieci, wyjście na plac zabaw lub boisko szkolne.

p. Emilia Budzińska
p. Katarzyna Miodek