Realizacja „Klimat to temat”

Uczniowie klas 7b, 7c, 3a i 3c realizują program edukacyjny dotyczący zmian klimatu. Celem programu jest przybliżenie konsekwencji zmian klimatu na świecie i w najbliższym otoczeniu oraz możliwość osobistego wpływu na ich ograniczenie i łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej.

Zdjęcia pochodzą z zajęć datowanych: 8.11.2018 – 21.11.2018

p. Beata Kowalczyk