Rekrutacja do klas IV i VII

Szanowni Rodzice Kandydatów,
tj. uczniów obecnych klas III i obecnych klas VI szkoły podstawowej.

Zapraszamy na Dzień Otwarty – 20 lutego 2019 roku od godz. 17.30!

Informujemy, że zgodnie z przepisami mogą Państwo ubiegać się o przyjęcie dziecka
z dniem 1 września 2019 r. do klasy IV lub klasy VII do Szkoły Podstawowej nr 373
czyli jednej ze szkół podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjum.

Zapraszamy WSZYSTKICH zainteresowanych
– również kandydatów do zerówki i pozostałych klas!