Rekrutacja i harmonogram zapisów – akcja ZIMA W MIEŚCIE 2021

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z materiałami dot. zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021:

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 (szkoły ogólnodostępne): zasady_i_harmonogram_zapisów_do_szkoł_ogolnodostępnych2021(pdf)

Wykaz szkół  podstawowych realizujących Warszawską Akcję  „Zima w Mieście” 2021 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

Wykaz szkół  podstawowych realizujących Warszawską Akcję  „Zima w Mieście” 2021 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 Feryjne Placówki Edukacyjne
w
okresie od 4 stycznia 2021 roku do 8 stycznia 2021 roku*

 1. Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Międzyborska 64/70
 2. Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44
 3. Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej 13
 4. Szkoła Podstawowa nr 312, ul. W. Umińskiego 12

w okresie od 11 stycznia 2021 roku do 15 stycznia 2021 roku

 1. Szkoła Podstawowa nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27
 2. Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32
 3. Szkoła Podstawowa  nr 374, ul. Boremlowska 6/12
 4. Szkoła Podstawowa nr 375, ul. gen. R. Abrahama 10

*z wyłączeniem 6 stycznia 2021 roku – dnia ustawowo  wolnego od pracy.

 

– oraz fragment wytycznych od MEN, MZ i GIS:

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii

Uczestnicy półkolonii

 1. Wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Zapoznali się z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków udziału
  i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii

 1. Zapoznali się z wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.
 2. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację.
 3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii,
  jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).
 4. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi,
  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
  W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady:
 • a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,
 • d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 1. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym.
 2. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.