Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów dwujęzycznych

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów dwujęzycznych
na rok szkolny 2022/2023

Do rekrutacji uzupełniającej mogą przystąpić uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy VII oraz:

 • w teście predyspozycji językowych pisanym w czerwcu uzyskali minimum 70 punktów,
 • nie pisali testu predyspozycji językowych i przystąpią do niego w dniu 23 sierpnia 2022r.
  o godz. 9.00 (test będzie w SP-373)

Terminy w rekrutacji uzupełniającej:

 • składanie podań – od 07.07.2022r. do 22.08.2022r. do godz. 16.00
 • test predyspozycji językowych dla uczniów, którzy nie pisali w czerwcu
  – 23.08.2022r. godz. 9.00
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  – 25.08.2022r. o godz.13.00
 • składanie oryginałów świadectw ukończenia klasy VI przez uczniów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej – od 25.08.2022r. do 31.08.2022r. do godz. 16.00
 • ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych – 31.08.2021r. godz. 16.00

Przy kwalifikacji uczniów w rekrutacji uzupełniającej stosuje się zasady obowiązujące w rekrutacji podstawowej.  

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

 • podanie o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego podpisane przez oboje rodziców;
 • kserokopię świadectwa ukończenia klasy VI,
 • zaświadczenie o wynikach testu predyspozycji językowych (Zaświadczenia nie musi składać uczeń, który w pierwszej rekrutacji wybrał na którymś miejscu naszą placówkę!!!)