Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2021/2022

Do rekrutacji uzupełniającej mogą przystąpić uczniowie,
którzy otrzymali promocję do klasy VII i:

 • w teście predyspozycji językowych pisanym w czerwcu uzyskali minimum 70 punktów,
 • nie pisali testu predyspozycji językowych i przystąpią do niego w dniu 25 sierpnia 2021r. o godz. 9.00 (test będzie w SP-373)

Terminy w rekrutacji uzupełniającej:

 • składanie podań
  – od 07.07.2021r. do 24.08.2021r. do godz. 16.00
 • test predyspozycji językowych dla uczniów, którzy nie pisali w czerwcu
  – 25.08.2021r. godz. 9.00
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  – 27.08.2021r. o godz.13.00
 • składanie oryginałów świadectw ukończenia klasy VI
  przez uczniów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

  – od.27.08.2021r. do 31.08.2021r. do godz. 16.00
 • ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych
  – 31.08.2021r. godz. 16.00

Przy kwalifikacji uczniów w rekrutacji uzupełniającej stosuje się zasady obowiązujące w rekrutacji podstawowej.  

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

 • podanie o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego podpisane przez oboje rodziców;
 • kserokopię świadectwa ukończenia klasy VI,
 • zaświadczenie o wynikach testu predyspozycji językowych (Zaświadczenia nie musi składać uczeń, który w pierwszej rekrutacji wybrał na którymś miejscu naszą placówkę!!!)