REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

Od 7 lipca trwa rekrutacja uzupełniająca do oddziałów dwujęzycznych. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie, którzy w teście predyspozycji językowych uzyskali minimum 70 punktów. Zainteresowanych uczniów prosimy o składanie w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres  sekretariat@sp373.srv.pl :

  • podania podpisanego przez oboje rodziców,
  • zaświadczenia o wyniku testu predyspozycji językowych wydanego przez szkołę, w której dziecko pisało test, (Zaświadczenia nie musi składać uczeń, który w pierwszej rekrutacji wybrał na którymś miejscu naszą placówkę!!!)
  • kopii świadectwa z klasy VI.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.