Klasa 1

Rok szkolny 2024/2025

Drodzy Rodzice!
Rekrutacja do klas 1 prowadzona jest za pośrednictwem systemu elektronicznego. W załącznikach znajdą Państwo harmonogram, zasady i kryteria rekrutacji oraz wzór zgłoszenia ucznia do szkoły rejonowej.


Informacje archiwalne


Rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice!
Rekrutacja do klas 1 prowadzona jest za pośrednictwem systemu elektronicznego. W załącznikach znajdą Państwo harmonogram, zasady i kryteria rekrutacji oraz wzór zgłoszenia ucznia do szkoły rejonowej.


Szanowni Państwo,
Rodzice kandydatów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej,

rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2022/2023.

Dokumenty regulujące nabór:

Aktualne_zgłoszenie_do_klasy_I_w_szkole_obwodowej2022-2023(pdf) Aktualne_zgłoszenie_do_klasy_I_w_szkole_obwodowej2022-2023(docx)

Harmonogram SP całość 2022(xlsx)

Kryteria rekrutacji do klas I pierwszych 22_23(docx)

Zasady_przyjęć_do_klasy_I_2022_2023(docx)

Dnia 21.02.2022 odbyło się spotkanie online dla Rodziców kandydatów do klas pierwszych.


na rok szkolny 2021/2022.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 373 zaprasza rodziców zainteresowanych rekrutacją dziecka do zerówki lub klasy pierwszej naszej szkoły na spotkanie informacyjne online. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM w środę 24 lutego o godz. 17.30. Na spotkaniu postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania, które już teraz można przesyłać na adres rekrutacja@sp373.srv.pl

Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/86310910456?pwd=OERwL2E5emJZeklBajdXd0hKbFVzdz09

Meeting ID: 863 1091 0456

Passcode: fGM3su

****************************


Na rok szkolny 2020/21

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

 W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

informacja opublikowana dla 13 maja 2020 r.


Rekrutacja do zerówki i klas I

Zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:
– elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)
– przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

dodane dnia 11 maja 2020 roku


Drodzy Rodzice!

Miasto Stołeczne Warszawa w dniu 24 stycznia 2020r. ogłosiło zasady naboru oraz terminarz rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. Rekrutacja prowadzona będzie od 3 marca przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru. Wiemy, że dla każdego rodzica wybór szkoły dla dziecka jest bardzo ważną decyzją, więc warto przed jej podjęciem poznać ofertę placówek. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do naszej szkoły, pokazać nasze zasoby, osiągnięcia i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Zapraszamy na dzień otwarty szkoły w środę 26 lutego o godz. 17.00.

Ramowy program dnia otwartego:

 • 17.00 – spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły (sala gimnastyczna)
 • Od 17.00 do 19.00 zwiedzanie szkoły, gry i zabawy dla najmłodszych, doświadczenia fizyczno-chemiczne dla starszych, gry językowe, quizy, zagadki dla wszystkich chętnych.
 • Od 17.00 na poziomie szatni koncert Szkoły Rocka
 • Od 18.00 zabawy sportowo-rekreacyjne w sali gimnastycznej

I wiele innych atrakcji!

Serdecznie zapraszamy!!!

Społeczność szkolna SP-373

Szkoła Podstawowa nr 373 przy ul. Angorskiej 2
zaprasza na dzień otwarty 26 lutego 2020r.
od godz. 17.00
Zapraszamy kandydatów do klasy I.
Jeśli nie chcesz być w przepełnionej szkole,
przenieś się do nas!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Dokumenty dotyczące naboru na rok szkolny 2020/2021.

list burmistrza Pragi Południe do rodziców_2020 r


Informacje dotyczące naboru do  klas pierwszych SP373 na rok szkolny 2019/2020:

informacja z dnia 30 stycznia 2019 roku.Terminy spotkań dla kandydatów do oddz.przedszk. i kl. I

Prosimy o zapoznanie się z informacjami w plikach (docx):