Ruszyły zapisy na dyżur wakacyjny dla najmłodszych

Wiadomość otrzymana z Biura Edukacji dot. opieki wakacyjnej

zgodnie z harmonogramem od dziś tj. 25 marca od godz. 9.00 do 7 kwietnia br. do godz. 24:00 pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl jest włączona dla rodziców możliwość wprowadzania wniosków na dyżur wakacyjny.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. Dyrektorzy podają hasła rodzicom, których dzieci pozostają w oddziale przedszkolnym.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji – jest to hasło wspólne dla wszystkich rekrutacji.

Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Z poważaniem

Jarosław Szmytkowski
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Edukacji (BE)

Wydział Przedszkoli, Szkół Publicznych i Kształcenia Ustawicznego