Ślubowanie klas pierwszych


Dnia 15 października 2018 roku dzieci z klasy 1A, 1B i 1C złożyły uroczyste ślubowanie i tym samym zostały przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 373.
Uroczystość rozpoczęła się występami dzieci, które zaprezentowały wierszyki i piosenki. W gronie uczniów pierwszaki zostały powitane przez uczniów klasy 2A.
Następnie pani dyrektor odczytała tekst ślubowania i każdego pasowała na ucznia. Zostały też wręczone pamiątkowe dyplomy. Wszystkim pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy samych sukcesów w szkole!

p. Renata Spałek w imieniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Galeria z wydarzenia