Spotkanie z przedstawicielami LS Airport Services S.A.

21 XI w szkole odbyło się spotkanie dla uczniów klas 8 i 3 gim z przedstawicielami LS Airport Services S. A. Jest to największa w Polsce firma zapewniająca obsługę naziemną linii lotniczych. Obsługuje najważniejsze porty lotnicze w Polsce i największe linie lotnicze świata.

W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się o specyfice obsługi naziemnej lotniska, zawodach, które są tam wykonywane i szkołach, w których będą tworzone klasy patronackie.

p. Małgorzata Ostowicz – autorka wpisu i zdjęć