Spotkanie z Varsavianistą p. Mariuszem Prządakiem (Praska Ferajna)

W dniu 21.02.2019 r. W Bibliotece nr 40 na ul. Paca 46 odbyło się Spotkanie Varsavianistyczne z p. Mariuszem Prządakiem. Tematem spotkania była „Twierdza Warszawa”. Zaprezentowane zostały fortyfikacje zabezpieczające miasto przed atakami wroga w ujęciu chronologicznym. Uczestniczyła w nim grupa 5 uczniów: 2 uczniów z klasy 7B oraz po 1 uczennicy z klasy 8a, 8c, 8d. Opiekunem i organizatorem spotkania była p. Krystyna Mędrala.

Prelegent zaprezentował mury obronne wznoszone w kolejnych latach w Warszawie oraz ich rozmieszczenie i modernizację w kolejnych wiekach. Ostatnim etapem budowy było zbudowanie przez Rosjan 11 Fortów po lewej stronie Wisły i 5 po prawej, które częściowo zachowały się do czasów współczesnych. Omówiono także celowość budowy i znaczenie Cytadeli Warszawskiej stan aktualny oraz aktualne plany jej modernizacji. Varsavianista podsumował znaczenie fortów dla Warszawy dawnej i dzisiejsze ich wykorzystanie. Spotkanie było bardzo interesujące i młodzież mogła pogłębić swoją wiedze historyczną.

p. Krystyna Mędrala