Spotkanie ze strażą miejską klas trzecich.

1.12. uczniowie klas trzecich wzięli udział w zajęciach profilaktycznych organizowanych przez Straż Miejską. Tym razem dzieci rozmawiały o tym, jak zostać przyjacielem zwierząt.

minigaleria

p. Agnieszka Sznabel