Standard feryjnej placówki „Zimy w Mieście 2018”

Standard feryjnej placówki edukacyjnej (FPE)

 1.  Feryjna placówka edukacyjna organizowana jest w szkole i pracuje przez 5 dni roboczych w tygodniu, w terminie określonym w harmonogramie dzielnicowym.
 2. Uczestnikiem feryjnej placówki edukacyjnej, może być każdy uczeń szkoły podstawowej, bez względu na dzielnicę, w której mieszka i szkołę, do której uczęszcza.
 3. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę i zajęcia edukacyjno-wychowawcze
  w godzinach pracy rodziców/opiekunów prawnych, od godziny 7.00 do godziny 17.00.
 4. Uczestnicy korzystają bezpłatnie z różnorodnych zajęć: artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych w ramach przygotowanej oferty przedsięwzięć miejskich i dzielnicowych.
 5. Uczestnik feryjnej placówki edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły.
 6. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 7. Uczestnik feryjnej placówki edukacyjnej, w zależności od potrzeb
  i warunków atmosferycznych, bezpłatnie otrzymuje napoje.