Sukcesy młodych aktorów

Szanowni Państwo,
z przyjemnością zawiadamiam, że szkolny zespół teatralny Studio Przebieralnia uzyskał w ostatnim czasie następujące osiągnięcia:

I miejsce w IV Warszawskim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży: Debiuty – Brożka Kultury 2018 w kategorii teatralnej,

II miejsce w kategorii widowisko patriotyczne w VIII Przeglądzie Dorobku Artystycznego Teatrzyków Dziecięcych: O ZŁOTY LAUR TESPISA pod Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W zespole Studio Przebieralnia pracują w tym roku:
7a – Ala Sułecka
7b – Milenka Bonarowska
7d – Estera Pilarska-Sokołowska
2c – Amelia Pawelec, Kinga Santorek,
3b – Ola Lechnio, Zosia Moskalew, Julia Orłowska,
3c – Tereska Ciołek, Maja Kawa, Kasia Lindstedt,
3d – Julia Markowska, Paulinka Prończuk,
3f – Patrycja Kałowska

Ponadto Paulina Prończuk z naszego zespołu uzyskała wyróżnienie na poziomie szkół gimnazjalnych w IX Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem: Pół żartem, pół serio – o uczuciach… oraz indywidualne wyróżnienie w w/w konkursie: O ZŁOTY LAUR TESPISA.

p. Beata Biłyk-Woźniak