Świetlica kl. 2-4 – 2019-09-19

Co chcemy robić w świetlicy w TYM! roku?

Na początek przypomnieliśmy sobie rolę, jaką spełnia świetlica. Dzieci chętnie wypowiadały swoje zdanie na podjęty temat, później -w sposób graficzny- wyraziły to, czego oczekują (wpisy w kształt dłoni).

p. Bożena Gaweł