Świetlica zaprasza na rok szkolny 2020/21

2020/2021 Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy

Informujemy, że zapisy dzieci do świetlicy szkolnej  trwają do dnia 20.07.2020.
Karta zapisu dostępna jest na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Uprzejmie prosimy o dostarczenie karty do sekretariatu szkoły.
p. Katarzyna Konstanczuk-Jancewicz