Telefon w rękach dziecka…

Nadchodzący nowy rok często wiąże się z podsumowaniem bieżącego i zaplanowaniem kolejnego naszego czasu i działań. Wyciągamy wnioski.
Fundacja od lat zajmuje się problemem uzależnienia uczniów od internetu i mediów. https://dbamomojzasieg.pl

Zachęcam do zwrócenia uwagi na jedno z badań, a dokładnie na wyniki przeprowadzone w 2020 roku.

grafika pochodzi ze strony z plikiem zawierającym opis wyników badań pdf – adres tutaj

Fundacja o sobie: Zajmujemy się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczymy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie. Podstawą naszych działań jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.