Terminarz spotkań z Rodzicami 2021/2022

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 373 W WARSZAWIE

w roku szkolnym 2021/2022

 30.08.2021r. – zebranie z rodzicami oddziału zerowego i klas I

08.09.2021r.zebranie z rodzicami uczniów – klasy II – VIII

20.10.2021r.zebranie/ dzień otwarty

17.11.2021r. zebranie z rodzicami

08.12.2021r.zebranie/ dzień otwarty – informacje o zagrożeniach

16.02.2022r.zebranie półroczne

02.2022r.      – dzień otwarty szkoły
dla kandydatów do klas I i VII dwujęzycznych w r. szk. 2022/2023

16.03.2022r. – zebranie/dzień otwarty

20.04.2022r. zebranie dla wszystkich klas – w klasach VIII procedury egzaminu

18.05.2022r. *– zebranie/ dzień otwarty – informacje o zagrożeniach

*zmiana terminu