Terminarz spotkań z Rodzicami 2022/2023

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 373 W WARSZAWIE

w roku szkolnym 2022/2023

29.08.2022r. – zebranie z rodzicami klas I

14.09.2022r.zebranie z rodzicami uczniów – klasy II-VIII

19.10.2022r.zebranie/ dzień otwarty

16.11.2022r. zebranie z rodzicami

07.12.2022r.zebranie/ dzień otwarty – informacje o zagrożeniach

25.01.2023r.zebranie półroczne

02.2023r. – dzień otwarty szkoły dla kandydatów do klas I i VII dwujęzycznych

w r. szk. 2023/2024

15.03.2023r. – zebranie/dzień otwarty

19.04.2023r. zebranie dla wszystkich klas – w klasach VIII procedury egzaminu

10.05.2023r.zebranie/ dzień otwarty – informacje o zagrożeniach

14.06.2023r. – podsumowanie pracy w r.szk.2022/2023