Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

TERMINARZ   SPOTKAŃ   Z   RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 373 W WARSZAWIE

w roku szkolnym 2020/2021

27.08.2020r. – zebranie z rodzicami oddziału zerowego i klas I

02.09.2020r. –  zebranie z rodzicami uczniów – klasy II-IV

09.09.2020r. –  zebranie z rodzicami uczniów – klasy V-VIII

09.2020 – zebranie online w terminie ustalonym z wychowawcą

21.10.2020r. –  zebranie/ dzień otwarty 

18.11.2020r. –  zebranie z rodzicami 

09.12.2020r. –  zebranie/ dzień otwarty – informacje o zagrożeniach

03.02.2021r.zebranie semestralne  

02.2021r. – dzień otwarty szkoły dla kandydatów do klas I  i VII dwujęzycznych  w r. szk. 2021/2022 – termin zostanie podany najpóźniej w styczniu na stronie szkoły w aktualnościach.

03.03.2021r.dzień otwarty

21.04.2021r. zebranie dla wszystkich klas – w klasach  VIII  procedury egzaminu

19.05.2021r.zebranie/ dzień otwarty  – informacje o zagrożeniach