Terminy spotkań Rady Rodziców

W roku szkolnym 2020/21 Rada Rodziców planuje zebrania w następujących terminach:

Propozycja terminów spotkań RR:

16.11.2020  zebranie plenarne w szkole
01.02.2021  zebranie plenarne w szkole
19.04.2021  zebranie plenarne w szkole
07.06.2021  zebranie plenarne w szkole

Miejsce zebrania zależne będzie od sytuacji epidemiologicznej.

p. Anna Bagińska