UWAGA! ÓSMOKLASISTO!! JUTRO MOŻESZ SIĘ LOGOWAĆ!!!

Informacje ze strony:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

15 czerwca o godz. 8.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem:

https://warszawa.edu.com.pl

Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
na rok szkolny 2020/2021” tj.:

 • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
  jest m.st. Warszawa logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
 • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
  nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając
  z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy  złożyć w szkole pierwszego wyboru (tylko w jednej szkole, której oddział jest jako pierwszy na liście preferencji) lub przesłać:

 • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
 • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

Uwaga! W przypadku składania wniosków o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, należy:

 • złożyć wniosek w dniach od 15 czerwca od godz. 8.00 do 22 czerwca do godz. 15.00 
 • kandydaci, którzy na swojej liście preferencji wybierają m.in. wyżej wymienione oddziały, niezależnie od miejsca ich umieszczenia na swojej liście, składają wnioski do szkoły pierwszego wyboru.

analogiczna informacja umieszczona jest na classroomie i w informacjach dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

p. Małgorzata Ostowicz