W poszukiwaniu wielkanocnego jaja

Uczniowie klas pierwszych poznawali tradycje i zwyczaje świąteczne nieco mniej tradycyjnie. Tym razem oprócz prezentacji multimedialnych, było kodowanie, a właściwie trzeba było coś rozkodować, żeby otrzymać informacje. Stajemy się mistrzami!
p. Renata Spałek